image

Bạn đã bao giờ thấy một thiết bị như StanbyME chưa?

image
image
image
image
image

Phát trực tuyến thật dễ dàng

Với một loạt các dịch vụ phát trực tuyến OTT tích hợp sẵn, StanbyME cho phép bạn thưởng thức nội dung yêu thích thật dễ dàng khi kết nối với thiết bị bên ngoài.

image
image

Xoay, quay, nghiêng, điều chỉnh

Nhiều tùy chọn điều chỉnh, bao gồm xoay lên đến 180°, quay 130°, nghiêng 50° và điều chỉnh độ cao 20 cm, cho phép bạn xem thoải mái từ mọi vị trí với StanbyME.

image
image

Đưa nội dung của bạn qua lại giữa các phòng.

Bắt đầu xem nội dung nào đó trên một màn hình và cuối cùng xem trên một màn hình khác với chức năng Chia sẻ giữa các phòng. Kết hợp với thiết kế siêu di động của StanbyME, tính năng này giúp bạn xem không bị gián đoạn dễ dàng hơn bao giờ hết.

image

Dễ dàng điều khiển, chia sẻ và phát nội dung

StanbyME hỗ trợ AirPlay 2, cho phép bạn dễ dàng truyền phát, chia sẻ và phản chiếu nội dung yêu thích từ iPhone, iPad hoặc Macbook. Với HomeKit, bạn có thể sử dụng ứng dụng Home hoặc Siri trên thiết bị Apple để bật và tắt StanbyME, chuyển tín hiệu đầu vào và kiểm soát âm lượng.

09079.555.93

REGISTER

Nhấn "Đặt hàng" đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo chính sách riêng tư.